Kupgraduering

 • Man skal være medlem af Aarhus Syd Taekwondoklub, før man kan indstilles til graduering.
 • Man skal have betalt kontingent til Aarhus Syd Taekwondoklub, Chois Venner og Dansk Taekwondoforbund, før man kan indstilles til graduering.
 • Man skal indstilles af sin instruktør senest en måned før gradueringen.
 • Man skal minimum have 20 registrerede træninger mellem hver graduering hvad angår graduering fra 10. kup til 5. kup.
  • Det er den enkelte elevs eget ansvar at registrere de enkelte træninger på tablet ved Dojang 1.
 • Man skal minimum have 24 registrerede træninger mellem hver graduering hvad angår graduering fra 4. kup til 1. kup.
  • Det er den enkelte elevs eget ansvar at registrere de enkelte træninger på tablet ved Dojang 1.
 • Ved graduering til 4. kup og højere skal man træne fast på det øvede voksenhold tre måneder før gradueringen.
 • Man skal have dobok med klubmærke på, når man er til graduering.

 

Dangraduering

 • Det er altid den samlede Sabeom Nim gruppe, der indstiller til Dangraduering.
 • Man skal ytre ønske om indstilling til Dangraduering, til et medlem af Sabeom Nim gruppen, senest et år før gradueringen. Indstillingen til Dangraduering skal sendes fra klubben omtrent fem måneder før selve gradueringen.
 • Hvis man ønsker indstilling til graduering til 4. Dan og højere, skal ønsket om indstilling til graduering fremsættes senest halvandet år før gradueringen. Årsagen til dette er, at der skal laves Danopgave, hvor dispositionen skal godkendes ca. ni måneder før gradueringen.
 • Klubbens elever går op til Dangraduering under Chois Venner. Såfremt man tidligere har været til Dangraduering under en anden mester i et andet regi (eksempelvis DTaF), kan man gå til Dangraduering hos denne mester igen. Indstillingen til Dangraduering skal dog altid ske igennem Sabeom Nim gruppen.
 • I forbindelse med indstilling til Dangraduering og i tiden frem mod Dangraduering forventes en ekstraordinær træningsindsats – såvel i som udenfor dojangen. Den enkelte udøver vil blive bedt om en detaljeret træningsplan hvad angår taekwondo, styrketræning og konditionstræning.
 • Den enkelte udøver vil blive tilbudt hjælp frem mod Dangradueringen, dette kan ske ved personlige samtaler, personlig træning eller lignende.
 • Det er den enkelte udøvers ansvar at sikre, at han/hun har de rette kurser, at tidsfrister overholdes, at relevant udstyr medbringes til Danfortræning og Dangraduering med mere. Sabeom Nim gruppen vil vejlede ved behov.