Her kan du finde mere information om klubbens bestyrelse, herunder vedtæfter referater samt hvem der er i bestyrelsen.

Vedtægter

Klubben vedtægter kan hentes her

Referater

Bestyrelsesreferater offentliggøres på klubbens facebookside, hvor nyhederne herfra vises på hjemmesidens forside.

Referaterne gemmes desuden på klubbens dropbox af hensyn til sikkerhedskopiering.

Bestyrelsen

Forperson
Helle Raskgaard
Kasserer
Peter M. E. Frandsen
Bestyrelsesmedlem
Takita C. E. Frandsen
Bestyrelsesmedlem
Rasmus B. Helmig
Bestyrelsesmedlem
Esben Dall Hansen
Bestyrelsesmedlem
Frida Schjødt
Bestyrelsessuppleant
Lene Tulstrup
Bestyrelsessuppleant
Max Nielsen