ER DU ENLIG FORSØRGER? HAR DU BØRN UNDER 18 ÅR? SÅ KAN DU FORMENTLIG FÅ ET FRITIDSPAS DER KAN BETALE FOR FRITIDSAKTIVITETER FOR DIT BARN INDTIL KR. 1.000.

Dit barn kan bruge fritidspasset i forbindelse med træning hos os. Fritidspasset kan du få ved henvendelse til Aarhus Kommune, Sport og Fritid.

 • Ansøg direkte på Foreningsportalen (åbner i nyt vindue), blot ved at indtaste dit barns cpr.nr. alternativt
 • Ring til Sport & Fritid på tlf. 89 40 48 26 og opgiv eget eller barnets CPR nummer eller
 • Skriv til Malene Bønlykke Riis i Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk
  og oplys eget eller barnets CPR nummer eller
 • Besøg Sport & Fritid i N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C, og oplys eget eller barnets CPR nummer
 • Hvis Sport & Fritid vurderer, at barnet kan få et fritidspas, får man det tilsendt med posten.
 • Hvis man besøger Sport & Fritid, kan man få det i hånden med det samme.
 • Hvis man har modtaget et fritidspas til ét af sine børn, kan man også få det til sine andre børn i alderen 3 til 17 år. I så fald kontaktes Sport & Fritid som beskrevet ovenfor.

HVEM KAN FÅ ET FRITIDSPAS?

For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 201.228 kr. om året. Det svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud.

Som tommelfingerregel er fritidspasordningen primært til enlige forsørgere. De præcise rammer for tildeling af fritidspas er beskrevet nedenfor.

HVORDAN BRUGER MAN FRITIDSPASSET?

Fritidsnummeret oplyses til Aarhus Syd Taekwondo Klub.
Aarhus Syd Taekwondo Klub afregner herefter barnets kontingent med kommunen via Foreningsportalen.

PRÆCISE RAMMER FOR TILDELING AF FRITIDSPAS

Aarhus Kommune tilbyder fritidspas til alle børn fra økonomisk trængte familier i alderen 3 til og med 17 år. Husstandens samlede indtægter må ikke overstige kr. 201.228 om året. Det svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud.

Har du mere end et barn forhøjes indkomstgrænsen med kr. 7.000 for hver barn udover det første.

Eksempel: Har du 3 børn hæves indkomstgrænsen med 2 * kr. 7.000 = kr. 14.000, så indtægtsgrænsen forhøjes til kr. 215.228.

For enlige forsørgere hæves indtægtsgrænsen med yderligere 62.139 kr. til kr. 263.367 plus evt. børn.

Eksempel: Er du enlig forsøger med 3 børn hæves indkomstgrænsen med kr. 62.139 + 2 * kr. 7.000 = kr. 14.000, så indtægtsgrænsen forhøjes til kr. 277.367

Sport & Fritid sender automatisk fritidspas ud til alle de børn og unge, der er visiteret til friplads med mindst 90% i et pasnings- eller fritidstilbud. Men mange børn får ikke automatisk tilsendt et fritidspas. Disse børn skal ansøge om det hos Sport & Fritid, som beskrevet ovenfor.

For yderligere oplysninger om fritidspasordningen kontaktes Malene Bønlykke Riis på tlf. 89 40 48 26 eller Morten Thomsen på tlf. 89 40 48 54 eller sende en e-mail til fritidspas@mkb.aarhus.dk

E-mail med personfølsomme data kan sendes med Digital Post til Sport & Fritid via www.borger.dk

SÅDAN KAN DU HJÆLPE ET BARN TIL EN AKTIV FRITID

Der kan være mange grunde til, at nogle børn og unge ikke går til en fritidsaktivitet. De kan være kulturelle, sproglige, logistiske eller noget helt fjerde.

– og der kan være mange måder at hjælpe på:

Er der en ung i din bekendtskabskreds, der mangler en fritidsaktivitet at gå til, så kontakt hans eller hendes forældre og hør om de har brug for en hjælpende hånd.

 • Tilbyd at tage barnet med til en prøvetime hos os
 • Tilbyd at tage et barn med i bilen, når du alligevel kører af sted
 • …og er der nogle, der er ved at droppe ud? – så spørg hvorfor og tilbyd evt. din hjælp med de logistiske udforinger