Generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo

tirsdag, 5. marts klokken 20:00
5. marts kl. 20:00 til 22:00
10
Deltagere
91
Inviterede

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo 5. marts 2024 

Hermed indkaldes klubbens medlemmer til ordinær generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do. 

Tid og sted: 5. 3. 2024 kl. 20 i dojang 1 (Tekniktræningen er forkortet, og voksentræningen er kl. 18:30-19:45)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen på kontakt@aarhus-syd-taekwondo.dk.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
4. Behandling af indkomne forslag
5. Kassereren fremlægger regnskab og budget
6. Fastlæggelse af kontingent 
7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 

Vi skal i år vælge 1 formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

 • Kasserer: Benedikte Werk er ikke på valg.
 • Bestyrelsesmedlem: Lene Tulstrup er ikke på valg.
 • Bestyrelsesmedlem: Metin Aydin er ikke på valg.
 • Formand: Helle Raskgaard er på valg. Modtager genvalg.
 • Bestyrelsesmedlem: Heidi Roest Pedersen er på valg. Modtager genvalg.
 • Bestyrelsesmedlem: Rasmus Helmig er på valg. Modtager ikke genvalg.
 • 1. suppleant Max Ugam er på valg. Modtager genvalg.  
 • 2. suppleant: Vakant

8. Valg af 1 revisor og 2 revisorsuppleanter.

 • Revisor: Johnny Troelsen er på valg. Modtager ikke genvalg.
 • Første revisorsuppleant: Emil Knudsen er på valg. Modtager genvalg.
 • Anden revisor suppleant: Tobias Jessen er på valg. Modtager genvalg.

9. Evt

Vi glæder os til at se dig!

10
Deltagere
91
Inviterede
Tilmeldingskrav:
 • Hold: ALLE, Børn - begynder, Børn - øvet, Dananspiranter, Familie, Floorball, Kamp, Mon børn, Nice Ninjas, Seniorer, Teknik, Voksen - begynder, Voksen - øvet
Tilmeldingsfrist:
Gå til login